Գնումներ

«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ -ի կողմից հայտարարված ՀՋ-ԳՀ-ԿՍ-08/16.05.24 ծածկագրով գնանշման հարցումով գնման ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն: (Հրապարակված է 12.06.2024) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ -ի կողմից հայտարարված ՀՋ-ԳՀ-ԾԹ-07/16.05.24 ծածկագրով գնանշման հարցումով գնման ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն: (Հրապարակված է 12.06.2024) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ կողմից հայտարարված hամակարգչային տեխնիկայի պարզեցված գնման ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն:  (Հրապարակված է 04.06.2024) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ -ի կողմից հայտարարված ՀՋ-ԳՀ-ԿՍ-08/16.05.24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն: (Հրապարակված է 30.05.2024) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ -ի կողմից հայտարարված ՀՋ-ԳՀ-ԾԹ-07/16.05.24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն: (Հրապարակված է 30.05.2024) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ կողմից հայտարարված ՀՋ-ԳՀ-ԿՍ-08/16.05.24 ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի հայտերի բացման նիստի արձանագրություն: (Հրապարակված է 29.05.2024) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ կողմից հայտարարված ՀՋ-ԳՀ-ԾԹ-07/16.05.24 ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի հայտերի բացման նիստի արձանագրություն: (Հրապարակված է 29.05.2024) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ կողմից պարզեցված ընթացակարգով իրականացված hամակարգչային տեխնիկայի գնման արձանագրություն:  (Հրապարակված է 21.05.2024) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԾԹ-07/16.05.24 ծածկագրով ծծմբական թթվի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 17.05.2024) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԿՍ-08/16.05.24 ծածկագրով կաուստիկ սոդայի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 17.05.2024) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2024 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 17.05.2024) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2024 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 29.04.2024) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի կողմից հայտարարված ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՇՁԲ-Կ200-130-ՄՆ-04/02.04.24 ծածկագրով բաց մրցույթի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն: (Հրապարակված է 23.04.2024) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի կողմից հայտարարված ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՇՁԲ-Կ200-130-ՄՆ-04/02.04.24 ծածկագրով բաց մրցույթի արդյունքում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն: (Հրապարակված է 18.04.2024) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՇՁԲ-Կ200-130-ՄՆ-04/02.04.24 ծածկագրով բաց մրցույթ N1 էներգաբլոկի K-200-130 տուրբինի միջին նորոգման համար: (Հրապարակված է 04.04.2024) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2024 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 02.04.2024) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ կողմից պարզեցված ընթացակարգով իրականացված Մ10Գ2Կ տեսակի շարժիչի  յուղի  գնման արձանագրություն:  (Հրապարակված է 18.03.2024) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ կողմից պարզեցված ընթացակարգով իրականացված Ի-50 տեսակի  ինդուստրիալ  յուղի  գնման արձանագրություն:  (Հրապարակված է 18.03.2024) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/ՍԳ-03/18.03.24 ծածկագրով սեղմած մեթան գազի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 18.03.2024) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2024 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 15.03.2024) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ կողմից պարզեցված ընթացակարգով իրականացված տեսահսկման համակարգի տեղադրման (տեսախցիկներ, համալրող դետալներ, սարքեր, տեղադրման աշխատանքներ) գնման արձանագրություն: (Հրապարակված է 12.03.2024) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2024 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 11.03.2024) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2024 թվականի գնումների պլան: (Հրապարակված է 12.02.2024) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ կողմից պարզեցված ընթացակարգով իրականացված ԿՍ-19 տեսակի կոմպրեսորային յուղի գնման արձանագրություն: (Հրապարակված է 08.01.2024) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ կողմից պարզեցված ընթացակարգով իրականացված Ի-50 տեսակի  ինդուստրիալ  յուղի  գնման արձանագրություն:  (Հրապարակված է 08.01.2024) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ կողմից պարզեցված ընթացակարգով իրականացված Մ10Գ2Կ տեսակի շարժիչի յուղի գնման արձանագրություն: (Հրապարակված է 08.01.2024) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-24/15.12.23 ծածկագրով սեղմած մեթան գազի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 18.12.2023) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-24/15.12.23 ծածկագրով դիզելային վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 18.12.2023) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-24/15.12.23 ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 18.12.2023) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-24/15.12.23 ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 18.12.2023) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ կողմից պարզեցված ընթացակարգով իրականացված Առցանց ջրաչափիչ սարքերի տեղադրման ծառայության գնման արձանագրություն 23-3/04.12.23: (Հրապարակված է 04.12.2023) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ կողմից պարզեցված ընթացակարգով իրականացված Առցանց ջրաչափիչ սարքերի տեղադրման ծառայության գնման արձանագրություն 23-1/04.12.23: (Հրապարակված է 04.12.2023) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2023 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 01.12.2023) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-Բ2ՊՎ-21/27.11.23 ծածկագրով թիվ 2 էն բլոկի վերանորոգման աշխատանքների գնում գնանշման հարցումով։: (Հրապարակված է 27.11.2023) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2023 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 27.11.2023) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՇՁԲ-Բ2ԳՍՓ/Ն-19/16․10.23 ծածկագրով բաց մրցույթ թիվ 2 էն բլոկի վերանորոգման աշխատանքներ գնելու համար: (Հրապարակված է 16.10.2023) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2023 թվականի լրամշակված գնումների պլան:: (Հրապարակված է 16.10.2023) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ կողմից պարզեցված ընթացակարգով իրականացված էլեկտրական խոզանակների գնման արձանագրություն: (Հրապարակված է 12.10.2023) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2023 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 11.10.2023) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ կողմից պարզեցված ընթացակարգով իրականացված ԿՍ-19 տեսակի կոմպրեսորային յուղի գնման արձանագրություն: (Հրապարակված է 02.10.2023) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ կողմից պարզեցված ընթացակարգով իրականացված Ի-50 տեսակի  ինդուստրիալ  յուղի գնման արձանագրություն: (Հրապարակված է 02.10.2023) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ կողմից պարզեցված ընթացակարգով իրականացված Մ10Գ2Կ տեսակի շարժիչի յուղի գնման արձանագրություն: (Հրապարակված է 02.10.2023) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-15/28․09․23 ծածկագրով սեղմած մեթան գազի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 29.09.2023) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-15/28․09․23 ծածկագրով դիզելային վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 29.09.2023) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-15/28․09․23 ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 29.09.2023) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-15/28․09․23 ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 29.09.2023) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2023 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 29.09.2023) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ կողմից պարզեցված ընթացակարգով իրականացված տուրբինի պահեստամասերի  գնման արձանագրություններ:  (Հրապարակված է 21.07.2023) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2023 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 20.07.2023) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ կողմից պարզեցված ընթացակարգով իրականացված ԿՍ-19 տեսակի կոմպրեսորային յուղի  գնման արձանագրություն:  (Հրապարակված է 12.07.2023) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ կողմից պարզեցված ընթացակարգով իրականացված Ի-50 տեսակի  ինդուստրիալ  յուղի  գնման արձանագրություն:  (Հրապարակված է 12.07.2023) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ կողմից պարզեցված ընթացակարգով իրականացված Մ10Գ2Կ տեսակի շարժիչի յուղի  գնման արձանագրություն:  (Հրապարակված է 12.07.2023) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2023 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 11.07.2023)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում էՀՋ-ԲՄԸ-ԱՇՁԲ-Կ200ԲՃԳ-09/16․06.23 ծածկագրով բաց մրցույթ K-200 տիպի թիվ 3 էներգաբլոկի միջին նորոան համար: (Հրապարակված է 21.06.2023)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2023 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 21.06.2023)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-10/19․06․23 ծածկագրով մեթան գազի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 20.06.2023)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-10/19․06․23 ծածկագրով դիզելային վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 20.06.2023)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-10/19․06․23 ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 20.06.2023)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-10/19․06․23 ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 20.06.2023)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2023 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 20.06.2023)«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ կողմից պարզեցված ընթացակարգով իրականացված բանվորական կոշիկի գնման արձանագրություն:  (Հրապարակված է 22.05.2023)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ կողմից պարզեցված ընթացակարգով իրականացված բանվորական արտահագուստի գնման արձանագրություն:  (Հրապարակված է 22.05.2023)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2023 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 18.05.2023)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԾԹ-06/17․05․23 ծածկագրով ծծմբական թթվի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 18.05.2023)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԿՍ-06/17․05․23 ծածկագրով կաուստիկ սոդայի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 18.05.2023)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2023 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 27.04.2023)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ գնումների իրականացման կարգի մասին կանոնադրություն: (Հրապարակված է 25.04.2023)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-04/31․03․23 ծածկագրով կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 03.04.2023)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-04/31․03․23 ծածկագրով Ի-50 տեսակի ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 03.04.2023)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-04/31․03․23 ծածկագրով շարժիչի յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 03.04.2023)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-04/31․03․23 ծածկագրով սեղմած մեթան գազի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 03.04.2023)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-04/31․03․23 ծածկագրով դիզելային վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 03.04.2023)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-04/31․03․23 ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 03.04.2023)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-04/31․03․23 ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։: (Հրապարակված է 03.04.2023)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2023 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 01.04.2023)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԻԱՎԾ-02/16․03․23 ծածկագրով Ընկերության անշարժ և շարժական հիմնական միջոցների իրական արժեքի վերլուծության ծառայության գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 17.03.2023)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2023 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 16.03.2023)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2023 թվականի գնումների պլան: :(Հրապարակված է 10.02.2023)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2022 թվականի լրամշակված գնումների պլան:(Հրապարակված է 29.12.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-34/23․12․22 ծածկագրով դիզելային վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 28.12.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-32/14․12․22 ծածկագրով կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։(Հրապարակված է 16.12.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ՀԳ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-32/14․12․22 ծածկագրով Ի-50 տեսակի ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.12.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-32/14․12․22 ծածկագրով շարժիչի յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.12.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-32/14․12․22 ծածկագրով սեղմած գազի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.12.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-32/14․12․22 ծածկագրով դիզելային վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.12.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-32/14․12․22 ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.12.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-32/14․12․22 ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.12.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԳԵՈ-33/14․12․22 ծածկագրով գեոդոզիական չափագրման ծառայության գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.12.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2022 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 16.12.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ՁԲ-29-2/15.11.22 ծածկագրով ձմեռային բաճկոնի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 22.11.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ՁԱ-29-1/15.11.22 ծածկագրով ձմեռային արտահագուստի՝ բաղկացած բաճկոնից և տաբատից, գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 22.11.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2022 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 22.11.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ -ի կողմից հայտարարված ՀՋ-ԳՀ-ԿՍ-21/10․10․22 ծածկագրով գնանշման հարցումով գնման ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն: (Հրապարակված է 31.10.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ -ի կողմից հայտարարված ՀՋ-ԳՀ-ԾԹ-21/10․10․22 ծածկագրով գնանշման հարցումով գնման ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն: (Հրապարակված է 31.10.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ կողմից հայտարարված ՀՋ-ԳՀ-AH-26/26.10.22 ծածկագրով գնանշման հարցումով գնման հրավերում և հայտարաությունում ապրանքի քանակի փոփոխության մասին հայտարարություն: (Հրապարակված է 27.10.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2022 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 27.10.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-AH-26/26.10.22 ծածկագրով АH-31 տեսակի թույլ հիմնային անիոնիտի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 26.10.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2022 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 26.10.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2022 թվականի լրամշակված գնումների պլան:։ (Հրապարակված է 24.10.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ/ԿՄ-25/20․10․22 ծածկագրով կուտակիչ մարտկոցների (OPZS-800 Ա․Ժ, 120 էլեմենտ, 2․2-2․3 Վ, ստացիոնար, լիցքավորված) գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 21.10.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2022 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 21.10.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ՀՀԱԾԳ-23/18․10․22 ծածկագրով բաց մրցույթ hաշվապահական հաշվառման աութսորսինգային ծառայություն գնելու համար: (Հրապարակված է 19.10.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2022 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 19.10.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԿՍ-21/10․10․22 ծածկագրով կաուստիկ սոդայի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 12.10.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԾԹ-21/10․10․22 ծածկագրով ծծմբական թթվի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 12.10.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2022 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 11.10.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-19/29.09.22 ծածկագրով կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 30.09.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-19/29.09.22 ծածկագրով Ի-50 տեսակի ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 30.09.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-19/29.09.22 ծածկագրով շարժիչի յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 30.09.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-19/29.09.22 ծածկագրով սեղմած բնական մեթան գազի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 30.09.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-19/29.09.22 ծածկագրով դիզելային վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 30.09.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-19/29.09.22 ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 30.09.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-19/29.09.22 ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 30.09.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2022 թվականի լրամշակված գնումների պլան (Հրապարակված է 30.09.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-КУ-2-8-17-2/16.09.22 ծածկագրով КУ-2-8 տեսակի կատիոնիտի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 20.09.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-AН31-17-1/16.09.22 ծածկագրով АH-31 տեսակի թույլ հիմնային անիոնիտի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 20.09.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/9-2-ԱՍ-15/06.07.22 ծածկագրով ալյումինումի սուլֆատի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 11.07.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/9-ԱՍ-08/27.06.22 ծածկագրով ալյումինումի սուլֆատի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 28.06.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-ԿՍ19-08/27.06.22 ծածկագրով կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 28.06.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ՏՅ-07/27.06.22 ծածկագրով տրանսմիսիոն յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 28.06.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-06/27.06.22 ծածկագրով Ի-50 տեսակի ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 28.06.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-05/27.06.22 ծածկագրով շարժիչի յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 28.06.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-04/27.06.22 ծածկագրով սեղմած գազի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 28.06.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-03/27.06.22 ծածկագրով դիզելային վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 28.06.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-02/27.06.22 ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 28.06.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-01/27.06.22  ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 28.06.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2022 թվականի լրամշակված գնումների պլան (Հրապարակված է 28.06.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2022 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 27.06.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/ԱԲԿ- N11/01.06.22 ծածկագրով բանվորական արտահագուստի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 01.06.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2022 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 30.05.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԿՍ-09-1/12.05.22 ծածկագրով կաուստիկ սոդայի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 12.05.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ- ԾԹ-09-2/12.05.22 ծածկագրով ծծմբական թթվի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 12.05.2022)


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2022 թվականի լրամշակված գնումների պլան :(Հրապարակված է 12.05.2022) 


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-20/04.04.22 ծածկագրով Ի-50 տեսակի ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։(Հրապարակված է 21.04.2022)։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/10-ՏՖՅ-04/04.04.22 ծածկագրով տրանսֆորմատորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 05.04.2022)։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/9-ՔԼ-04/04.04.22 ծածկագրով «Լիտոլ-24» քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 05.04.2022)։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-ՏՅ-04/04.04.22 ծածկագրով տրանսմիսիոն յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 05.04.2022)։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-04/04.04.22 ծածկագրով կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 05.04.2022)։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-04/04.04.22 ծածկագրով Ի-50 տեսակի ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։(Հրապարակված է 05.04.2022)։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ` ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-04/04.04.22 ծածկագրով Մ10Գ2Կ տեսակի շարժիչի յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 05.04.2022)։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-04/04.04.22 ծածկագրով սեղմած բնական գազի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 05.04.2022)։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-04/04.04.22 ծածկագրով դիզելային վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 05.04.2022)։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-04/04.04.22 ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։(Հրապարակված է 05.04.2022)։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-04/04.04.22 ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով (Հրապարակված է 05.04.2022)։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2022 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 04.04.2022) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ- ԿՍ-02/16.02.22 ծածկագրով կաուստիկ սոդայի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 17.02.2022) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2022 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 10.02.2022) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ -ի 2022 թ. գնումների պլան: (Հրապարակված է 01.02.2022) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-18/15.12.21 ծածկագրով կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.12.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-18/15.12.21 ծածկագրով Ի-50 տեսակի ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.12.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-18/15.12.21 ծածկագրով շարժիչի յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.12.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-18/15.12.21 ծածկագրով մեթան գազի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.12.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-18/15.12.21 ծածկագրով դիզելային վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.12.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-18/15.12.21 ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.12.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-18/15.12.21 ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.12.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/ՁԿ-15-1/08.11.21-ԱՄ ծածկագրով ձմեռային բանվորական կոստյումի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 19.11.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/ՁԲ-15-2/08.11.21-ԱՄ ծածկագրով ձմեռային բանվորական բաճկոնի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 19.11.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2021 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 12.11.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ- ԳԲ-14/04.11.21-ԱՄ ծածկագրով 8 հատ գազաբալոնի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 05.11.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/9-ՔԼ-12/15.09.21-ԱՄ ծածկագրով «Լիտոլ-24» քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.09.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-ՏՅ-12/15.09.21-ԱՄ ծածկագրով տրանսմիսիոնլ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.09.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-12/15.09.21-ԱՄ ծածկագրով կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.09.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-12/15.09.21-ԱՄ ծածկագրով Ի-50 տեսակի ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.09.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-12/15.09.21-ԱՄ ծածկագրով շարժիչի յուղի (Մ10Գ2Կ տեսակի) գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.09.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-12/15.09.21-ԱՄ ծածկագրով մեթան գազի գնում գնանշման հարցումով։(Հրապարակված է 16.09.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-12/15.09.21-ԱՄ ծածկագրով դիզելային վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։(Հրապարակված է 16.09.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-12/15.09.21-ԱՄ ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.09.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-12/15.09.21-ԱՄ ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.09.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2021 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 13.09.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/10-Ց-09/23.06.21-ԱՄ ծածկագրով ցիատիմ-201-ի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 23.06.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/9-Ս-09/23.06.21-ԱՄ ծածկագրով սոլիդոլի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 23.06.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-Ք-09/23.06.21-ԱՄ ծածկագրով 1-13 տեսակի քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 23.06.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ՔԼ-09/23.06.21-ԱՄ ծածկագրով «Լիտոլ-24» քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 23.06.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ՏՅ-09/23.06.21-ԱՄ ծածկագրով ՏԱԴ-17 տեսակի տրանսմիսիոն յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 23.06.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ԿՅ-09/23.06.21-ԱՄ ծածկագրով ԿՍ-19 տեսակի կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 23.06.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ԻՅ-09/23.06.21-ԱՄ ծածկագրով Ի-50 տեսակի ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 23.06.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ՇՅ-09/23.06.21-ԱՄ ծածկագրով շարժիչի յուղի Մ10Գ2Կ տեսակի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 23.06.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ՍԳ-09/23.06.21-ԱՄ ծածկագրով սեղմած մեթան գազի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 23.06.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-09/23.06.21-ԱՄ ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 23.06.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2021 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 26.03.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/11-Ց-03/16.03.21-ԱՄ ծածկագրով ցիատիմ-201-ի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 19.03.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/10-Ս-03/16.03.21-ԱՄ ծածկագրով սոլիդոլի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 19.03.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/9-Ք-03/16.03.21-ԱՄ ծածկագրով 1-13 տեսակի քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 19.03.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-ՔԼ-03/16.03.21-ԱՄ ծածկագրով «Լիտոլ-24» քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 19.03.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ՏՅ-03/16.03.21-ԱՄ ծածկագրով ՏԱԴ-17 տեսակի տրանսմիսիոն յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 19.03.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-03/16.03.21-ԱՄ ծածկագրով Ի-50 տեսակի ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 19.03.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-03/16.03.21-ԱՄ ծածկագրով շարժիչի յուղի Մ10Գ2Կ տեսակի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 19.03.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-03/16.03.21-ԱՄ ծածկագրով սեղմած մեթան գազի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 19.03.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-03/16.03.21-ԱՄ ծածկագրով դիզելային վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 19.03.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-03/16.03.21-ԱՄ ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 19.03.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-03/16.03.21-ԱՄ ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 19.03.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ -ի 2021 թ. գնումների պլան: 12.02.2021թ. Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-Կ-01-5/08.01.21-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ կոագուլյանտ գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ՍԱ -01-4/08.01.21-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ սուլֆոածուխ սոդա գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-КУ28-01-3/08.01.21-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ կատիոնիտ КУ-2-8 գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-AB17-01-2/08.01.21-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ անիոնիտ AB-17 գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-AН31-01-1/08.01.21-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ անիոնիտ АН-31 գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն ապրանքների գնման հայտարարությունների հաստատման մասին: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-22/08.12.20-ԱՄ ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-22/08.12.20-ԱՄ ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-22/08.12.20-ԱՄ ծածկագրով դիզելային վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-22/08.12.20-ԱՄ ծածկագրով մեթան գազի գնում գնանշման հարցումով։։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-22/08.12.20-ԱՄ ծածկագրով շարժիչի յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-22/08.12.20-ԱՄ ծածկագրով Ի-50 տեսակի ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-22/08.12.20-ԱՄ ծածկագրով ԿՍ-19 տեսակի կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-ՏՅ-22/08.12.20-ԱՄ ծածկագրով տրանսմիսիոն յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/9-ՔԼ-22/18.12.20-ԱՄ ծածկագրով «Լիտոլ-24» քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն՝ մեկ անձից հրատապ գնման ընթացակարգի: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/12-Ց-18/17.09.20-ԱՄ ծածկագրով ցիատիմ-201 քսուքի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/11-Ս-18/17.09.20-ԱՄ ծածկագրով սոլիդոլի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/10-Ք-18/17.09.20-ԱՄ ծածկագրով 1-13 քսանյութի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/9-ՔԼ-18/17.09.20-ԱՄ ծածկագրով «Լիտոլ-24» քսանյութի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-ՏՅ-18/17.09.20-ԱՄ ծածկագրով ՏԱԴ-17 տեսակի տրանսմիսիոն յուղի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-18/17.09.20-ԱՄ ծածկագրով ԿՍ-19 տեսակի կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-18/17.09.20-ԱՄ ծածկագրով Ի-50 տեսակի ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-18/17.09.20-ԱՄ ծածկագրով Մ10Գ2Կ տեսակի յուղի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-18/17.09.20-ԱՄ ծածկագրով սեղմած բնական մեթան գազի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-18/17.09.20-ԱՄ ծածկագրով դիզելային վառելիքի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-18/17.09.20-ԱՄծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-18/17.09.20-ԱՄ ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԲԲՍ220ՀԷՍ/ՆՆ-17/15.09.20-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ ԲԲՍ-220կՎ հիմնական էներգասարքավորումների վերազինման և արդիականացման նախագիծ-նախահաշիվ գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/ՀևՍ-13/22.07.20-ԱՄ ծածկագրով համակագիչների գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ՀՀԱԾԳ-12/17.07.20-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ hաշվապահական հաշվառման աութսորսինգային ծառայություն գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/12-Ց-08/22.06.20-ԱՄ ծածկագրով ցիատիմ 201 քսուքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/9-Ս-08/22.06.20-ԱՄ ծածկագրով սոլիդոլի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-Ք-08/22.06.20-ԱՄ ծածկագրով քսուկ 1-13 գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ՔԼ-08/22.06.20-ԱՄ ծածկագրով «Լիտոլ-24» քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ՏՅ-08/22.06.20-ԱՄ ծածկագրով ՏԱԴ-17 տեսակի տրանսմիսիոն յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ԿՅ-08/22.06.20-ԱՄ ծածկագրով ԿՍ-19 տեսակի կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ԻՅ-08/22.06.20-ԱՄ ծածկագրով Ի-50 տեսակի ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ՇՅ-08/22.06.20-ԱՄ ծածկագրով Մ10Գ2Կ տեսակի շարժիչի յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ՍԳ-08/22.06.20-ԱՄ ծածկագրով սեղմած բնական մեթան գազի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-08/22.06.20-ԱՄ ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/ՓԻ-05/05.05.20-ԱՄ ծածկագրով իզոգամի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԿՍ-05/20.04.20-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ կաուստիկ սոդա գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԾԹ-05/20.04.20-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ ծծմբական թթու գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-02/20.03.20-ԱՄ ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-02/20.03.20-ԱՄ ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-02/20.03.20-ԱՄ ծածկագրով դիզ.վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-02/20.03.20-ԱՄ ծածկագրով սեղմած գազի (ԳՕՍՏ 5542-2014) գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-02/20.03.20-ԱՄ ծածկագրով շարժիչի Մ10Գ2Կ տեսակի յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-02/20.03.20-ԱՄ ծածկագրով Ի-50 տեսակի ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-02/20.03.20-ԱՄ ծածկագրով ԿՍ-19 տեսակի կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-ՏՅ-02/20.03.20-ԱՄ ծածկագրով ՏԱԴ-17 տեսակի տրանսմիսիոն յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/9-ՔԼ-02/20.03.20-ԱՄ ծածկագրով «Լիտոլ-24» քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/10-Ք-02/20.03.20-ԱՄ ծածկագրով 1-13 քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/11-Ս-02/20.03.20-ԱՄ ծածկագրով սոլիդոլի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/12-Ց-02/20.03.20-ԱՄ ծածկագրով ցիատիմ-201 քսուքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/Նախագիծ-01/26.02.20-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ ԲԲՍ-220կՎ (220կՎ լարման բաց բաշխիչ սարքվածքներ) հիմնական էներգասարքավորումների վերազինման և արդիականացման նախագիծ-նախահաշիվ գնելու համար:: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ -ի 2020 թ. գնումների պլան: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/12-Ց-19/09.12.19-ԱՄ ծածկագրով ցիատիմ-201 քսուքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/11-Ս-19/09.12.19-ԱՄ ծածկագրով սոլիդոլի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/10-Ք-19/09.12.19-ԱՄ ծածկագրով 1-13քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։  Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/9-ՔԼ-19/09.12.19-ԱՄ ծածկագրով «Լիտոլ-24» քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-ՏՅ-19/09.12.19-ԱՄ ծածկագրով ՏԱԴ-17 տեսակի տրանսմիսիոն յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-19/09.12.19-ԱՄ ծածկագրով ԿՍ-19 տեսակի կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-19/09.12.19-ԱՄ ծածկագրով Ի-50 տեսակի ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-19/09.12.19-ԱՄ ծածկագրով Մ10Գ2Կ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-19/09.12.19-ԱՄ ծածկագրով սեղմած բնական մեթան գազի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-19/09.12.19-ԱՄ ծածկագրով դիզ.վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-19/09.12.19-ԱՄ ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-19/09.12.19-ԱՄ ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2019 թվականի լրամշակված գնումների պլան: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԿՍ-14/02.07.19-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ կաուստիկ սոդա գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԾԹ-14/02.07.19-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ ծծմբական թթու գնելու համար:: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԲԿևԽ-05/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ ամառային բանվորական արտահագուստ գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով դիզ.վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով սեղմած մեթան գազի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով շարժիչի յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում էՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-ՏՅ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով տրանսմիսիոն յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/9-ՔԼ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով «Լիտոլ-24» քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/10-Ց-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով ցիատիմ-201 քսուքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ -ի 2019 թ. գնումների պլան: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ՁԲԱևԿ-28/24.10.18-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ ձմեռային բանվորական արտահագուստ գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԱՍ-22/1/10.09.18-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ ալյումինիումի սուլֆատ գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-22/10.09.18-ԱՄ ծածկագրով կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-22/10.09.18-ԱՄ ծածկագրով ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-22/10.09.18-ԱՄ ծածկագրով շարժիչի յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-22/10.09.18-ԱՄ ծածկագրով սեղմած գազի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-22/10.09.18-ԱՄ ծածկագրով դիզ.վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-22/10.09.18-ԱՄ ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-22/10.09.18-ԱՄ ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԱՈւՀ-20/21.08.18-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ Անիոնիտ ուժեղ հիմնային գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ՔՌԿՍ-17/10.07.18-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ կաուստիկ սոդա գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ՔՌԾԹ-17/10.07.18-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ ծծմբական թթու գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-Ց-13/21.06.18 -ԱՄ ծածկագրով ցիատիմ-201 քսուքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-13/21.06.18 -ԱՄ ծածկագրով կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ՔԼ-13/21.06.18 -ԱՄ ծածկագրով «Լիտոլ-24» քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՏՅ-13/21.06.18 -ԱՄ ծածկագրով տրանսմիսիոն յուղի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-Ց-11/13.06.18 -ԱՄ ծածկագրով ցիատինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/կՓԻ-11/2/13.06.18-ԱՄ ծածկագրով երկշերտ փայլաթիթեղով իզոգամի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-11/13.06.18 -ԱՄ ծածկագրով կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ՔԼ-11/13.06.18 -ԱՄ ծածկագրով «Լիտոլ-24» քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՏՅ-11/13.06.18 -ԱՄ ծածկագրով ТАД-17У ТМ-5-18 մակնիշի տրանսմիսիոն յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-11/13.06.18 -ԱՄ ծածկագրով սեղմած գազի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-11/13.06.18 -ԱՄ ծածկագրով դիզ.վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-11/13.06.18 -ԱՄ ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-11/13.06.18-ԱՄ ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2018 թվականի լրամշակված գնումների պլան: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/ՓԻ-09/10.04.18-ԱՄ ծածկագրով գնանշման հարցում՝ փայլաթիթեղով իզոգամ գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ 2018 թվականի ապրանքների, աշխատանքների եվ ծառայությունների գնումների պլան:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/ՅՔ-21/19.10.17-ԱՄ ծածկագրով գնանշման հարցում՝ տեխնիկական յուղերի գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԿՍ-15/08.08.17-ԱՄ ծածկագրով գնման բաց մրցույթ կաուստիկ սոդայի գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ՔՆ-08/04.07.17-ԱՄ ծածկագրով գնման բաց մրցույթ քիմիական նյութերի գնման համար::Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ  հայտարարում է բաց մրցույթ Իտալիայի Կոստա Մասնագա քաղաքից AL-99,5 (13,5 x 0,75  L-5200) տիպի 15 000 հատ ալյումինե խողովակներ տրանսպորտային միջոցներով փոխադրելու ծառայությունների գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ 2017 թվականի ապրանքների, աշխատանքների եվ ծառայությունների գնումների պլան-ժամանակացույց:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ  հայտարարում է բաց մրցույթ AL-99,5 (13,5 x 0,75  L-5200) տիպի ալյումինե խողովակների գնման համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթներ 2017թ. ընթացքում արտադրատեխնիկական, տնտեսական և այլ նպատակներով պարբերական օգտագործման ապրանքներն ու ծառայությունները գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթներ քիմիական նյութերի գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ 2016 թվականի ապրանքների աշխատանքների եվ ծառայությունների գնումների պլան-ժամանակացույց:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ 2015 թվականի ապրանքների աշխատանքների եվ ծառայությունների գնումների պլան-ժամանակացույց:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթ AL-99,5 (13,5x0,75  L-5200) տիպի ալյումինե խողովակների գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթ ռեագենտների և նյութերի գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ 2015 թ. տարեկան գնումների մասին տեղեկություններ:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ  հայտարարում է մրցույթ էլեգազային անջատիչների ձեռքբերման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ն  հայտարարում է բաց մրցույթ կայանի թիվ 3 բլոկի K-200-130 տուրբինի պահեստամասերի գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ  մասնագիտացված կազմակերպություններին հրավիրում է նախաորակավորման:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ  հայտարարում է բաց մրցույթ 30 տ կաուստիկ սոդա` NaOH 100%-անոցի հաշվարկով, գնման համար:Մանրամասն ...