Գնումներ

«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/9-ՔԼ-12/15.09.21-ԱՄ ծածկագրով «Լիտոլ-24» քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.09.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-ՏՅ-12/15.09.21-ԱՄ ծածկագրով տրանսմիսիոնլ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.09.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-12/15.09.21-ԱՄ ծածկագրով կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.09.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-12/15.09.21-ԱՄ ծածկագրով Ի-50 տեսակի ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.09.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-12/15.09.21-ԱՄ ծածկագրով շարժիչի յուղի (Մ10Գ2Կ տեսակի) գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.09.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-12/15.09.21-ԱՄ ծածկագրով մեթան գազի գնում գնանշման հարցումով։(Հրապարակված է 16.09.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-12/15.09.21-ԱՄ ծածկագրով դիզելային վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։(Հրապարակված է 16.09.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-12/15.09.21-ԱՄ ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.09.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-12/15.09.21-ԱՄ ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 16.09.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2021 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 13.09.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/10-Ց-09/23.06.21-ԱՄ ծածկագրով ցիատիմ-201-ի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 23.06.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/9-Ս-09/23.06.21-ԱՄ ծածկագրով սոլիդոլի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 23.06.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-Ք-09/23.06.21-ԱՄ ծածկագրով 1-13 տեսակի քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 23.06.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ՔԼ-09/23.06.21-ԱՄ ծածկագրով «Լիտոլ-24» քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 23.06.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ՏՅ-09/23.06.21-ԱՄ ծածկագրով ՏԱԴ-17 տեսակի տրանսմիսիոն յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 23.06.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ԿՅ-09/23.06.21-ԱՄ ծածկագրով ԿՍ-19 տեսակի կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 23.06.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ԻՅ-09/23.06.21-ԱՄ ծածկագրով Ի-50 տեսակի ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 23.06.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ՇՅ-09/23.06.21-ԱՄ ծածկագրով շարժիչի յուղի Մ10Գ2Կ տեսակի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 23.06.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ՍԳ-09/23.06.21-ԱՄ ծածկագրով սեղմած մեթան գազի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 23.06.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-09/23.06.21-ԱՄ ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 23.06.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2021 թվականի լրամշակված գնումների պլան: (Հրապարակված է 26.03.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/11-Ց-03/16.03.21-ԱՄ ծածկագրով ցիատիմ-201-ի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 19.03.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/10-Ս-03/16.03.21-ԱՄ ծածկագրով սոլիդոլի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 19.03.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/9-Ք-03/16.03.21-ԱՄ ծածկագրով 1-13 տեսակի քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 19.03.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-ՔԼ-03/16.03.21-ԱՄ ծածկագրով «Լիտոլ-24» քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 19.03.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ՏՅ-03/16.03.21-ԱՄ ծածկագրով ՏԱԴ-17 տեսակի տրանսմիսիոն յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 19.03.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-03/16.03.21-ԱՄ ծածկագրով Ի-50 տեսակի ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 19.03.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-03/16.03.21-ԱՄ ծածկագրով շարժիչի յուղի Մ10Գ2Կ տեսակի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 19.03.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-03/16.03.21-ԱՄ ծածկագրով սեղմած մեթան գազի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 19.03.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-03/16.03.21-ԱՄ ծածկագրով դիզելային վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 19.03.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-03/16.03.21-ԱՄ ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 19.03.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-03/16.03.21-ԱՄ ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ (Հրապարակված է 19.03.2021) Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ -ի 2021 թ. գնումների պլան: 12.02.2021թ. Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-Կ-01-5/08.01.21-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ կոագուլյանտ գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ՍԱ -01-4/08.01.21-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ սուլֆոածուխ սոդա գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-КУ28-01-3/08.01.21-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ կատիոնիտ КУ-2-8 գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-AB17-01-2/08.01.21-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ անիոնիտ AB-17 գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-AН31-01-1/08.01.21-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ անիոնիտ АН-31 գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն ապրանքների գնման հայտարարությունների հաստատման մասին: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-22/08.12.20-ԱՄ ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-22/08.12.20-ԱՄ ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-22/08.12.20-ԱՄ ծածկագրով դիզելային վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-22/08.12.20-ԱՄ ծածկագրով մեթան գազի գնում գնանշման հարցումով։։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-22/08.12.20-ԱՄ ծածկագրով շարժիչի յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-22/08.12.20-ԱՄ ծածկագրով Ի-50 տեսակի ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-22/08.12.20-ԱՄ ծածկագրով ԿՍ-19 տեսակի կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-ՏՅ-22/08.12.20-ԱՄ ծածկագրով տրանսմիսիոն յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/9-ՔԼ-22/18.12.20-ԱՄ ծածկագրով «Լիտոլ-24» քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն՝ մեկ անձից հրատապ գնման ընթացակարգի: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/12-Ց-18/17.09.20-ԱՄ ծածկագրով ցիատիմ-201 քսուքի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/11-Ս-18/17.09.20-ԱՄ ծածկագրով սոլիդոլի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/10-Ք-18/17.09.20-ԱՄ ծածկագրով 1-13 քսանյութի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/9-ՔԼ-18/17.09.20-ԱՄ ծածկագրով «Լիտոլ-24» քսանյութի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-ՏՅ-18/17.09.20-ԱՄ ծածկագրով ՏԱԴ-17 տեսակի տրանսմիսիոն յուղի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-18/17.09.20-ԱՄ ծածկագրով ԿՍ-19 տեսակի կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-18/17.09.20-ԱՄ ծածկագրով Ի-50 տեսակի ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-18/17.09.20-ԱՄ ծածկագրով Մ10Գ2Կ տեսակի յուղի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-18/17.09.20-ԱՄ ծածկագրով սեղմած բնական մեթան գազի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-18/17.09.20-ԱՄ ծածկագրով դիզելային վառելիքի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-18/17.09.20-ԱՄծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-18/17.09.20-ԱՄ ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԲԲՍ220ՀԷՍ/ՆՆ-17/15.09.20-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ ԲԲՍ-220կՎ հիմնական էներգասարքավորումների վերազինման և արդիականացման նախագիծ-նախահաշիվ գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/ՀևՍ-13/22.07.20-ԱՄ ծածկագրով համակագիչների գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ՀՀԱԾԳ-12/17.07.20-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ hաշվապահական հաշվառման աութսորսինգային ծառայություն գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/12-Ց-08/22.06.20-ԱՄ ծածկագրով ցիատիմ 201 քսուքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/9-Ս-08/22.06.20-ԱՄ ծածկագրով սոլիդոլի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-Ք-08/22.06.20-ԱՄ ծածկագրով քսուկ 1-13 գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ՔԼ-08/22.06.20-ԱՄ ծածկագրով «Լիտոլ-24» քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ՏՅ-08/22.06.20-ԱՄ ծածկագրով ՏԱԴ-17 տեսակի տրանսմիսիոն յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ԿՅ-08/22.06.20-ԱՄ ծածկագրով ԿՍ-19 տեսակի կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ԻՅ-08/22.06.20-ԱՄ ծածկագրով Ի-50 տեսակի ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ՇՅ-08/22.06.20-ԱՄ ծածկագրով Մ10Գ2Կ տեսակի շարժիչի յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ՍԳ-08/22.06.20-ԱՄ ծածկագրով սեղմած բնական մեթան գազի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-08/22.06.20-ԱՄ ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/ՓԻ-05/05.05.20-ԱՄ ծածկագրով իզոգամի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԿՍ-05/20.04.20-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ կաուստիկ սոդա գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԾԹ-05/20.04.20-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ ծծմբական թթու գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-02/20.03.20-ԱՄ ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-02/20.03.20-ԱՄ ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-02/20.03.20-ԱՄ ծածկագրով դիզ.վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-02/20.03.20-ԱՄ ծածկագրով սեղմած գազի (ԳՕՍՏ 5542-2014) գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-02/20.03.20-ԱՄ ծածկագրով շարժիչի Մ10Գ2Կ տեսակի յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-02/20.03.20-ԱՄ ծածկագրով Ի-50 տեսակի ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-02/20.03.20-ԱՄ ծածկագրով ԿՍ-19 տեսակի կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-ՏՅ-02/20.03.20-ԱՄ ծածկագրով ՏԱԴ-17 տեսակի տրանսմիսիոն յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/9-ՔԼ-02/20.03.20-ԱՄ ծածկագրով «Լիտոլ-24» քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/10-Ք-02/20.03.20-ԱՄ ծածկագրով 1-13 քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/11-Ս-02/20.03.20-ԱՄ ծածկագրով սոլիդոլի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/12-Ց-02/20.03.20-ԱՄ ծածկագրով ցիատիմ-201 քսուքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/Նախագիծ-01/26.02.20-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ ԲԲՍ-220կՎ (220կՎ լարման բաց բաշխիչ սարքվածքներ) հիմնական էներգասարքավորումների վերազինման և արդիականացման նախագիծ-նախահաշիվ գնելու համար:: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ -ի 2020 թ. գնումների պլան: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/12-Ց-19/09.12.19-ԱՄ ծածկագրով ցիատիմ-201 քսուքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/11-Ս-19/09.12.19-ԱՄ ծածկագրով սոլիդոլի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/10-Ք-19/09.12.19-ԱՄ ծածկագրով 1-13քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։  Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/9-ՔԼ-19/09.12.19-ԱՄ ծածկագրով «Լիտոլ-24» քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-ՏՅ-19/09.12.19-ԱՄ ծածկագրով ՏԱԴ-17 տեսակի տրանսմիսիոն յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-19/09.12.19-ԱՄ ծածկագրով ԿՍ-19 տեսակի կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-19/09.12.19-ԱՄ ծածկագրով Ի-50 տեսակի ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-19/09.12.19-ԱՄ ծածկագրով Մ10Գ2Կ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-19/09.12.19-ԱՄ ծածկագրով սեղմած բնական մեթան գազի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-19/09.12.19-ԱՄ ծածկագրով դիզ.վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-19/09.12.19-ԱՄ ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-19/09.12.19-ԱՄ ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2019 թվականի լրամշակված գնումների պլան: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԿՍ-14/02.07.19-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ կաուստիկ սոդա գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԾԹ-14/02.07.19-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ ծծմբական թթու գնելու համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԲԿևԽ-05/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ ամառային բանվորական արտահագուստ գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով դիզ.վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով սեղմած մեթան գազի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով շարժիչի յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում էՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-ՏՅ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով տրանսմիսիոն յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/9-ՔԼ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով «Լիտոլ-24» քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/10-Ց-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով ցիատիմ-201 քսուքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ -ի 2019 թ. գնումների պլան: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ՁԲԱևԿ-28/24.10.18-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ ձմեռային բանվորական արտահագուստ գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԱՍ-22/1/10.09.18-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ ալյումինիումի սուլֆատ գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-22/10.09.18-ԱՄ ծածկագրով կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-22/10.09.18-ԱՄ ծածկագրով ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-22/10.09.18-ԱՄ ծածկագրով շարժիչի յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-22/10.09.18-ԱՄ ծածկագրով սեղմած գազի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-22/10.09.18-ԱՄ ծածկագրով դիզ.վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-22/10.09.18-ԱՄ ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-22/10.09.18-ԱՄ ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԱՈւՀ-20/21.08.18-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ Անիոնիտ ուժեղ հիմնային գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ՔՌԿՍ-17/10.07.18-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ կաուստիկ սոդա գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ՔՌԾԹ-17/10.07.18-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ ծծմբական թթու գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-Ց-13/21.06.18 -ԱՄ ծածկագրով ցիատիմ-201 քսուքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-13/21.06.18 -ԱՄ ծածկագրով կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ՔԼ-13/21.06.18 -ԱՄ ծածկագրով «Լիտոլ-24» քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՏՅ-13/21.06.18 -ԱՄ ծածկագրով տրանսմիսիոն յուղի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-Ց-11/13.06.18 -ԱՄ ծածկագրով ցիատինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/կՓԻ-11/2/13.06.18-ԱՄ ծածկագրով երկշերտ փայլաթիթեղով իզոգամի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-11/13.06.18 -ԱՄ ծածկագրով կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ՔԼ-11/13.06.18 -ԱՄ ծածկագրով «Լիտոլ-24» քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՏՅ-11/13.06.18 -ԱՄ ծածկագրով ТАД-17У ТМ-5-18 մակնիշի տրանսմիսիոն յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-11/13.06.18 -ԱՄ ծածկագրով սեղմած գազի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-11/13.06.18 -ԱՄ ծածկագրով դիզ.վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-11/13.06.18 -ԱՄ ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-11/13.06.18-ԱՄ ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2018 թվականի լրամշակված գնումների պլան: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/ՓԻ-09/10.04.18-ԱՄ ծածկագրով գնանշման հարցում՝ փայլաթիթեղով իզոգամ գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ 2018 թվականի ապրանքների, աշխատանքների եվ ծառայությունների գնումների պլան:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/ՅՔ-21/19.10.17-ԱՄ ծածկագրով գնանշման հարցում՝ տեխնիկական յուղերի գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԿՍ-15/08.08.17-ԱՄ ծածկագրով գնման բաց մրցույթ կաուստիկ սոդայի գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ՔՆ-08/04.07.17-ԱՄ ծածկագրով գնման բաց մրցույթ քիմիական նյութերի գնման համար::Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ  հայտարարում է բաց մրցույթ Իտալիայի Կոստա Մասնագա քաղաքից AL-99,5 (13,5 x 0,75  L-5200) տիպի 15 000 հատ ալյումինե խողովակներ տրանսպորտային միջոցներով փոխադրելու ծառայությունների գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ 2017 թվականի ապրանքների, աշխատանքների եվ ծառայությունների գնումների պլան-ժամանակացույց:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ  հայտարարում է բաց մրցույթ AL-99,5 (13,5 x 0,75  L-5200) տիպի ալյումինե խողովակների գնման համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթներ 2017թ. ընթացքում արտադրատեխնիկական, տնտեսական և այլ նպատակներով պարբերական օգտագործման ապրանքներն ու ծառայությունները գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթներ քիմիական նյութերի գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ 2016 թվականի ապրանքների աշխատանքների եվ ծառայությունների գնումների պլան-ժամանակացույց:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ 2015 թվականի ապրանքների աշխատանքների եվ ծառայությունների գնումների պլան-ժամանակացույց:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթ AL-99,5 (13,5x0,75  L-5200) տիպի ալյումինե խողովակների գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթ ռեագենտների և նյութերի գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ 2015 թ. տարեկան գնումների մասին տեղեկություններ:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ  հայտարարում է մրցույթ էլեգազային անջատիչների ձեռքբերման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ն  հայտարարում է բաց մրցույթ կայանի թիվ 3 բլոկի K-200-130 տուրբինի պահեստամասերի գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ  մասնագիտացված կազմակերպություններին հրավիրում է նախաորակավորման:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ  հայտարարում է բաց մրցույթ 30 տ կաուստիկ սոդա` NaOH 100%-անոցի հաշվարկով, գնման համար:Մանրամասն ...