Գնումներ

«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2019 թվականի լրամշակված գնումների պլան: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԿՍ-14/02.07.19-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ կաուստիկ սոդա գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԾԹ-14/02.07.19-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ ծծմբական թթու գնելու համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԲԿևԽ-05/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ ամառային բանվորական արտահագուստ գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով դիզ.վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով սեղմած մեթան գազի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով շարժիչի յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում էՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-ՏՅ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով տրանսմիսիոն յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/9-ՔԼ-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով «Լիտոլ-24» քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/10-Ց-04/27.03.19-ԱՄ ծածկագրով ցիատիմ-201 քսուքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ -ի 2019 թ. գնումների պլան: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ՁԲԱևԿ-28/24.10.18-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ ձմեռային բանվորական արտահագուստ գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԱՍ-22/1/10.09.18-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ ալյումինիումի սուլֆատ գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-22/10.09.18-ԱՄ ծածկագրով կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-22/10.09.18-ԱՄ ծածկագրով ինդուստրիալ յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-22/10.09.18-ԱՄ ծածկագրով շարժիչի յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-22/10.09.18-ԱՄ ծածկագրով սեղմած գազի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-22/10.09.18-ԱՄ ծածկագրով դիզ.վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-22/10.09.18-ԱՄ ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-22/10.09.18-ԱՄ ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԱՈւՀ-20/21.08.18-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ Անիոնիտ ուժեղ հիմնային գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ՔՌԿՍ-17/10.07.18-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ կաուստիկ սոդա գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ՔՌԾԹ-17/10.07.18-ԱՄ ծածկագրով բաց մրցույթ ծծմբական թթու գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-Ց-13/21.06.18 -ԱՄ ծածկագրով ցիատիմ-201 քսուքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-13/21.06.18 -ԱՄ ծածկագրով կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ՔԼ-13/21.06.18 -ԱՄ ծածկագրով «Լիտոլ-24» քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՏՅ-13/21.06.18 -ԱՄ ծածկագրով տրանսմիսիոն յուղի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-Ց-11/13.06.18 -ԱՄ ծածկագրով ցիատինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/կՓԻ-11/2/13.06.18-ԱՄ ծածկագրով երկշերտ փայլաթիթեղով իզոգամի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ԿՅ-11/13.06.18 -ԱՄ ծածկագրով կոմպրեսորային յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ՔԼ-11/13.06.18 -ԱՄ ծածկագրով «Լիտոլ-24» քսանյութի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՏՅ-11/13.06.18 -ԱՄ ծածկագրով ТАД-17У ТМ-5-18 մակնիշի տրանսմիսիոն յուղի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-11/13.06.18 -ԱՄ ծածկագրով սեղմած գազի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-11/13.06.18 -ԱՄ ծածկագրով դիզ.վառելիքի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-11/13.06.18 -ԱՄ ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի գնում գնանշման հարցումով։ Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-11/13.06.18-ԱՄ ծածկագրով պրեմիում բենզինի գնում գնանշման հարցումով: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ի 2018 թվականի լրամշակված գնումների պլան: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/ՓԻ-09/10.04.18-ԱՄ ծածկագրով գնանշման հարցում՝ փայլաթիթեղով իզոգամ գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ 2018 թվականի ապրանքների, աշխատանքների եվ ծառայությունների գնումների պլան:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/ՅՔ-21/19.10.17-ԱՄ ծածկագրով գնանշման հարցում՝ տեխնիկական յուղերի գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԿՍ-15/08.08.17-ԱՄ ծածկագրով գնման բաց մրցույթ կաուստիկ սոդայի գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ՔՆ-08/04.07.17-ԱՄ ծածկագրով գնման բաց մրցույթ քիմիական նյութերի գնման համար::Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ  հայտարարում է բաց մրցույթ Իտալիայի Կոստա Մասնագա քաղաքից AL-99,5 (13,5 x 0,75  L-5200) տիպի 15 000 հատ ալյումինե խողովակներ տրանսպորտային միջոցներով փոխադրելու ծառայությունների գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ 2017 թվականի ապրանքների, աշխատանքների եվ ծառայությունների գնումների պլան-ժամանակացույց:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ  հայտարարում է բաց մրցույթ AL-99,5 (13,5 x 0,75  L-5200) տիպի ալյումինե խողովակների գնման համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթներ 2017թ. ընթացքում արտադրատեխնիկական, տնտեսական և այլ նպատակներով պարբերական օգտագործման ապրանքներն ու ծառայությունները գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթներ քիմիական նյութերի գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ 2016 թվականի ապրանքների աշխատանքների եվ ծառայությունների գնումների պլան-ժամանակացույց:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ 2015 թվականի ապրանքների աշխատանքների եվ ծառայությունների գնումների պլան-ժամանակացույց:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթ AL-99,5 (13,5x0,75  L-5200) տիպի ալյումինե խողովակների գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթ ռեագենտների և նյութերի գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ 2015 թ. տարեկան գնումների մասին տեղեկություններ:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ  հայտարարում է մրցույթ էլեգազային անջատիչների ձեռքբերման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ն  հայտարարում է բաց մրցույթ կայանի թիվ 3 բլոկի K-200-130 տուրբինի պահեստամասերի գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ  մասնագիտացված կազմակերպություններին հրավիրում է նախաորակավորման:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ  հայտարարում է բաց մրցույթ 30 տ կաուստիկ սոդա` NaOH 100%-անոցի հաշվարկով, գնման համար:Մանրամասն ...