Կապ


   
Սուրեն Համլետի Կարայան
Գլխավոր տնօրեն 

 
Վասիլ Միքայելի Խաչատրյան
Գլխավոր տնօրենի տեղակալ
արտադրատեխնիկական հարցերով 

 

Տիգրան Ցոլակի Մարտիրոսյան
Գլխավոր տնօրենի տեղակալ –գլխավոր ճարտարագետ