Ընկերության մասին

«Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» ԲԲԸ հիմնադրվել է ՌԴ դաշնային գույքի կառավարման դաշնային գործակալության 2004թ. սեպտեմբերի 1-ի No 291-ռ կարգադրության համապատասխան:

«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ ստեղծվել է Հայաստանի պետական պարտքի մարման դիմաց Ռուսաստանի Դաշնությանը, որպես սեփականություն փոխանցված Հրազդանի ջերմային էլեկտրակայանի գույքային համալիրը ընկերության կանոնադրական կապիտալին ներդնելու միջոցով:

News & Events All news »
Ընկերության կառավաումը
  • Հանձնաժողովը հաշվառման մատուցված էլեկտրաէներգիայի եւ կազմելու ամսական հաշվեկշիռները
  • Հանձնաժողովի վերահսկել օգտագործման էներգիայի
  • Հանձնաժողովի հաշվապահական ջերմային էներգիա
  • Հանձնաժողովի հաշվապահական հաշՀանձնաժողովը հաշվառման մատուցված էլեկտրաէներգիայի եւ կազմելու ամսական հաշվեկշիռները
  • Հանձնաժողովի վերահսկել օգտագործման էներգիայի
Կայանի տեխնիկական նկարագիրը
  • Հանձնաժողովը հաշվառման մատուցված էլեկտրաէներգիայի եւ կազմելու ամսական հաշվեկշիռները
  • Հանձնաժողովի վերահսկել օգտագործման էներգիայի
  • Հանձնաժողովի հաշվապահական ջերմային էներգիա
  • Հանձնաժողովի հաշվապահական հաշՀանձնաժողովը հաշվառման մատուցված էլեկտրաէներգիայի եւ կազմելու ամսական հաշվեկշիռները
  • Հանձնաժողովի վերահսկել օգտագործման էներգիայի