Գնումներ

«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/ՓԻ-09/10.04.18-ԱՄ ծածկագրով գնանշման հարցում՝ փայլաթիթեղով իզոգամ գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ 2018 թվականի ապրանքների, աշխատանքների եվ ծառայությունների գնումների պլան:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/ՅՔ-21/19.10.17-ԱՄ ծածկագրով գնանշման հարցում՝ տեխնիկական յուղերի գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ԿՍ-15/08.08.17-ԱՄ ծածկագրով գնման բաց մրցույթ կաուստիկ սոդայի գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԲՄԸ-ԱՊՁԲ/ՔՆ-08/04.07.17-ԱՄ ծածկագրով գնման բաց մրցույթ քիմիական նյութերի գնման համար::Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ  հայտարարում է բաց մրցույթ Իտալիայի Կոստա Մասնագա քաղաքից AL-99,5 (13,5 x 0,75  L-5200) տիպի 15 000 հատ ալյումինե խողովակներ տրանսպորտային միջոցներով փոխադրելու ծառայությունների գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ 2017 թվականի ապրանքների, աշխատանքների եվ ծառայությունների գնումների պլան-ժամանակացույց:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ  հայտարարում է բաց մրցույթ AL-99,5 (13,5 x 0,75  L-5200) տիպի ալյումինե խողովակների գնման համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթներ 2017թ. ընթացքում արտադրատեխնիկական, տնտեսական և այլ նպատակներով պարբերական օգտագործման ապրանքներն ու ծառայությունները գնելու համար: Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթներ քիմիական նյութերի գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ 2016 թվականի ապրանքների աշխատանքների եվ ծառայությունների գնումների պլան-ժամանակացույց:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ 2015 թվականի ապրանքների աշխատանքների եվ ծառայությունների գնումների պլան-ժամանակացույց:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթ AL-99,5 (13,5x0,75  L-5200) տիպի ալյումինե խողովակների գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթ ռեագենտների և նյութերի գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ 2015 թ. տարեկան գնումների մասին տեղեկություններ:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ  հայտարարում է մրցույթ էլեգազային անջատիչների ձեռքբերման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ն  հայտարարում է բաց մրցույթ կայանի թիվ 3 բլոկի K-200-130 տուրբինի պահեստամասերի գնման համար:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ  մասնագիտացված կազմակերպություններին հրավիրում է նախաորակավորման:Մանրամասն ...


«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ  հայտարարում է բաց մրցույթ 30 տ կաուստիկ սոդա` NaOH 100%-անոցի հաշվարկով, գնման համար:Մանրամասն ...